Extra vergoedingen bij weinig geld

Wij hebben extra regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Door gebruik te maken van deze regelingen kunt u met weinig inkomen toch meedoen. Kijk eerst of u recht heeft op onze regelingen. Doe de inkomenscheck of maak gebruik van Berekenuwrecht.nl.

Doe de inkomenscheck

Wij kijken samen met u of u recht heeft op toeslagen, uitkeringen en landelijke of gemeentelijke regelingen. Neem contact op met onze budgetconsulenten Janet Jager en Marjan van Wagensveld via: 

Zelf berekenen met BerekenUwRecht.nl

U kunt ook zelf berekenen waar u recht op heeft:


Bekijk onze eigen vergoedingen


Bekijk landelijke vergoedingen

U heeft misschien recht op huurtoeslag. Daarmee kunt u elke maand een deel van de huur betalen van uw woning. Vraag huurtoeslag aan op Belastingdienst.nl

U heeft misschien recht op zorgtoeslag als u 18 jaar of ouder bent. Daarmee kunt u elke maand een deel van uw zorgverzekering betalen. Vraag zorgtoeslag aan op Belastingdienst.nl.

U heeft jonge kinderen. Misschien heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Daarmee betaalt u een deel van de kinderopvang voor uw kind(eren). Vraag kinderopvangtoeslag aan op Belastingdienst.nl.

U heeft kinderen jonger dan 18 jaar. Misschien heeft u recht op het Kindgebonden budget. U krijgt dan een vergoeding in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Let op: als u kinderbijslag krijgt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), dan krijgt u vanzelf ook kindgebonden budget. Geldt dat niet voor u, vraag kindgebonden budget aan op Belastingdienst.nl.

Bekijk of u recht heeft op een (extra) vergoeding van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als u of uw kind studeert. Bijvoorbeeld studiefinanciering of extra geld voor studenten met een kind.

Hulp bij aanvragen

  • Bij vragen over onze extra vergoedingen en aanvraagformulieren, neem contact op met ons via (0593) 53 92 22
  • Komt u er zelf niet uit, neem contact op met onze Sociaal raadsvrouw. Zij kan u ook helpen bij juridische en sociale vragen. U kunt ook contact opnemen met de budgetconsulent van de gemeente via (0593) 53 92 22

Meer informatie