Kindpakket

Ieder kind wil kunnen sporten of zijn verjaardag vieren. Soms is lukt dat niet omdat er te weinig geld is. Dan helpt het Kindpakket. Het Kindpakket bestaat uit een bijdrage voor:

 • Sport en hobby
 • Gratis zwemles (Bartje leert zwemmen)
 • Schoolkostenregeling

U kunt zelf bekijken of u recht heeft op deze vergoeding via BerekenUwRecht.nl

Wil uw kind voetballen, zwemmen of dansen, maar heeft u als ouder te weinig geld om dit te kunnen betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar die om financiële redenen niet lid kunnen worden van een vereniging. Het fonds vergoedt voor elk kind uit een huishouden de contributie van een sport- en/of cultuurvereniging.

U kunt een bijdrage krijgen van maximaal:

 • € 300 per jaar voor een sport.
 • € 500 per jaar voor een culturele activiteit.


Heeft u na betalen van de contributie nog geld over van de bijdrage, dan kunt een waardebon aanvragen voor maximaal € 100.

Aanvragen

Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunt u een aanvraag doen om bijvoorbeeld te sporten of muziek te leren spelen. Er zijn 2 manieren om uw kind aan te melden:

 • Vraag aan een juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, medewerker sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag voor u kan doen. Degene die de aanvraag doet noemen we de tussenpersoon.
 • Als u geen tussenpersoon heeft, kunt u een aanvraag doen via Kieseenclub.nl


Goed om te weten

 • Uw tussenpersoon meldt uw kind aan bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
 • Uw tussenpersoon laat u weten of uw aanvraag is goedgekeurd.
 • Na goedkeuring kunt u uw kind aanmelden bij de club of vereniging.
 • Het geld wordt niet aan u betaald, maar direct aan de club of vereniging.

Als u geen of weinig inkomen heeft kan uw kind/kinderen tussen de 5 en 18 jaar gratis zwemles krijgen in een overdekt zwembad in Beilen of Smilde. U hoeft het geld niet eerst voor te schieten. De zwemregeling heet Bartje leert zwemmen.

Aanvragen

U kunt uw kind aanmelden als hij of zij 4 jaar en 6 maanden is. Voor aanmelding neemt u contact met ons op via (0593) 53 92 22 of stuur een e-mail naar gemeente@middendrenthe.nl. Als u de uitkering activiteiten met het Kindpakket heeft aangevraagd, komt uw kind automatisch ook in aanmerking voor de gratis zwemlessen.
 

Goed om te weten

Uw kind kan vanaf de 5e verjaardag opgeroepen worden voor zwemles. Doet uw kind mee aan Bartje leert zwemmen, dan krijgt uw kind 24 maanden de tijd om zwemdiploma A, B en C te halen. Daarna kan uw kind zich goed redden in het zwembad of een recreatieplas. Voor de inschrijving betaalt u € 21,50. Dit geld krijgt u terug zodra uw kind start met zwemlessen. Daarnaast betaalt u € 5 voor het zwempasje.

Bekijk meer informatie over zwemlessen

U heeft geen of weinig inkomen. U kunt een bijdrage in de schoolkosten voor uw kind aanvragen dat nog thuis woont en geen studiefinanciering ontvangt:

U kunt een bijdrage aanvragen van:

 • € 250 als uw kind dit jaar voor het eerst naar de brugklas gaat.
 • € 100 als uw kind in augustus naar de 2e of hogere klas van het voortgezet onderwijs gaat.
 • € 100 als uw kind in augustus naar het vervolgonderwijs (mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs) gaat.
 • Tot uw kind 18 jaar wordt kunt u elk jaar € 100 aanvragen.


Aanvragen

De Schoolkostenregeling heeft geen eigen aanvraagformulier. Als u recht heeft op de Uitkering voor activiteiten, dan heeft u ook recht op de Schoolkostenregeling (het Kindpakket) als u thuiswonende kinderen tot 18 jaar heeft. Dit vraagt u in 1 keer aan via Uitkering voor activiteiten

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U woont zelfstandig in de gemeente Midden-Drenthe. Thuiswonende jongeren kunnen geen Kindpakket aanvragen voor hun kind.
 • U heeft geen recht op studiefinanciering.
 • U heeft minimaal 3 maanden een laag inkomen (120% van de bijstandsnorm die voor u van toepassing is).
 • U heeft geen of heel weinig eigen vermogen (spaargeld en bezit).
 • Als u schulden heeft, dan heeft u misschien ook recht op onze extra vergoedingen. U betaalt actief uw schulden terug. U krijgt daarbij hulp via de schuldhulpverlener van de gemeente (minnelijk) of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Netto normen per 1 januari 2024 (exclusief vakantietoeslag):

Normen vanaf 21 jaar tot pensioenleeftijd120% inkomensnorm
Alleenstaande€ 1.463,57  
Alleenstaande ouder€ 1.568,11
Gehuwden€ 2.090,81
U bent met pensioen120% inkomensnorm
Alleenstaande€ 1.625,36
Gehuwden, tenminste één pensioengerechtigde leeftijd€ 2.204,74
Uw vermogenUw vermogen (bezit en spaargeld) is maximaal
Alleenstaande€ 7.575  
Alleenstaande ouder€ 15.150
Gehuwden€ 15.150

Komt u er zelf niet uit, neem dan contact op met onze Sociaal raadsvrouw