Uitkering voor activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook als u weinig spaargeld en een laag inkomen heeft. Daarom biedt Midden-Drenthe de uitkering voor activiteiten. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u per kalenderjaar € 165 per gezinslid ontvangen om aan sportieve, educatieve en sociaal-culturele activiteiten mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld: 

  • Contributie voor een sportclub, muziekles, lidmaatschap bibliotheek 
  • Uitjes zoals het bezoeken van een concert, bioscoop, dierentuin of pretpark 
  • Schoolreisjes en werkweken van school 
  • Kosten voor internet, kranten, tijdschriften en telefonie als u door een chronische ziekte aan huis bent gebonden 

Kindpakket

Als u recht heeft op de Uitkering voor activiteiten dan heeft u ook recht op het Kindpakket voor uw thuiswonende kinderen tot 18 jaar. De Uitkering activiteiten en het Kindpakket kunt u met 1 formulier aanvragen.

Aanvragen

Kies welk aanvraagformulier voor u van toepassing is: 

U heeft een bijstandsuitkering

U heeft geen bijstandsuitkering

Wat zijn de voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder 
  • U woont in de gemeente Midden-Drenthe 
  • U heeft minimaal 3 maanden een laag inkomen 
  • U heeft geen of heel weinig eigen vermogen (spaargeld en bezit)  
  • Thuiswonende jongeren kunnen zelf geen uitkering activiteiten aanvragen. Zij tellen mee als gezinslid als hun ouders aan de voorwaarden voldoen 
  • Als u schulden heeft, dan heeft u misschien ook recht op onze extra vergoedingen. U betaalt actief uw schulden terug. U krijgt daarbij hulp via de schuldhulpverlener van de gemeente (minnelijk) of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Bedragen inkomensnorm (exclusief vakantiegeld)

Vanaf 21 jaar tot pensioenleeftijd 120% inkomensnorm
Alleenstaande € 1.463,57
Alleenstaande ouder € 1.568,11
Echtpaar € 2.090,81
U heeft pensioen 120% inkomensnorm
Alleenstaande € 1.625,36
Echtpaar € 2.204,74
U heeft vermogen Uw vermogen (bezit en spaargeld) is maximaal
Alleenstaande € 7.575
Alleenstaande ouder € 15.150
Echtpaar € 15.150