Ondersteuning bij gezonde leefstijl

In Midden-Drenthe hebben we zorg voor elkaar. We willen iedereen een eerlijke kans en goede start bieden voor een gezond en gelukkig leven. Jong en oud. Team Gezond in Midden-Drenthe ondersteunt inwoners bij een gezonde leefstijl. Soms kunt u ook een bijdrage krijgen om gezond te blijven. Daardoor kunt u misschien mee blijven doen.

Samenwerken en verbinden

Wij vinden het belangrijk om samen te werken aan de thema's: 

  • Gezond gewicht 
  • Bewegen 
  • Mentale gezondheid 
  • Middelengebruik (alcohol, roken en drugs) 
  • Gezonde leefomgeving

Team Gezond in Midden-Drenthe

Team Gezond in Midden-Drenthe bestaat uit beweeg- en leefstijladviseurs. Zij zetten zich in voor een gezonder Midden-Drenthe. Het team werkt samen met onderwijs, sport- en buurtverenigingen en partijen (ambassadeurs) uit het sport- en gezondheidsakkoord.  

U kunt bij dit team terecht voor vragen, leuke ideeën, ondersteuning of advies. Neem contact op met team Gezond in Midden-Drenthe.

Bijdrage om gezond te blijven

Soms kunt u een financiële bijdrage (geld) krijgen. Daardoor kunt u misschien mee blijven doen. Het gaat om het Kindpakket en ondersteuning activiteiten bewegen en leefstijl.

Kindpakket

Gezinnen met geldzorgen hebben misschien recht op ons Kindpakket. Zo kan uw kind meedoen. Het Kindpakket bestaat uit: 

  • Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het fonds vergoedt voor elk kind uit uw huishouden de contributie voor een sport- en/of cultuurvereniging
  • Gratis zwemles voor uw kind via ‘Bartje leert zwemmen’
  • Schoolkostenregeling. Een bijdrage in de schoolkosten van uw kind

Kindpakket aanvragen

Ondersteuning bij activiteiten bewegen en leefstijl

Wij ondersteunen organisaties die zich inzetten voor een gezondere leefstijl in onze gemeente. U kunt misschien een bijdrage of subsidie krijgen voor een project of initiatief dat beweging en een gezonde leefstijl stimuleert. Neem contact op met team Gezond in Midden-Drenthe om mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie

Bekijk document ‘Met elkaar blijven bewegen naar een gezonde toekomst’ (Beleidsnota bewegen, leefstijl en gezondheid 2024 - 2027, pdf).