Gebouw of woning slopen

U mag niet zomaar slopen. Als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of als u asbest wilt verwijderen dan moet u dit minimaal 4 weken van tevoren aan ons melden. Dit doet u via Omgevingswet.overheid.nl. Sloop melden is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast willen wij ongewenste sloop tegengaan. Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Sloop melden is niet verplicht als:

 • (Ingeschatte) hoeveelheid sloopafval die ontstaat maximaal 10 m3 is. Als het om asbest gaat geldt deze uitzondering niet 
 • U een seizoensgebonden bouwwerk sloopt 
 • Uit onderzoek blijkt dat het gebouw gesloopt moet worden, omdat het gebouw niet veilig is. Of een gevaar is voor de gezondheid 
 • Overheid opdracht geeft om een gebouw te slopen 
 • U voor uw werk materiaal met asbest moet slopen. Het gaat dan om: 
  • Geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen  
  • Beglazingskit dat is verwerkt in de bouw van kassen  
  • Rem- en frictiematerialen 
  • Pakkingen uit verbrandingsmotoren  
  • Pakkingen uit procesinstallaties of verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW

Doe ook de vergunningscheck op Omgevingswet.overheid.nl als u niet zeker weet of u een sloopmelding moet doen.

Vergunning om te mogen slopen

U moet een omgevingsvergunning aanvragen:

Informatieplicht bij sloopwerkzaamheden

De uitvoerder van de sloopwerkzaamheden of asbestverwijdering informeert het bevoegd gezag minimaal 2 werkdagen van tevoren over het begin van de werkzaamheden. Het bevoegd gezag is bijvoorbeeld de gemeente of provincie. De uitvoerder informeert maximaal op de eerste werkdag na afloop over het einde van de werkzaamheden. Informatieplicht geldt alleen voor sloopwerkzaamheden die verplicht gemeld moeten worden.

Betrek uw omgeving bij uw plannen (participatie)

Betrek mensen, bedrijven of organisaties in uw buurt (belanghebbenden) bij uw plannen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Participatie bij een aanvraag omgevingsvergunning is altijd gewenst, ook als het niet verplicht is. Zie Betrek uw omgeving bij uw plannen welke stappen u bij participatie moet nemen.

Inventarisatierapport asbest

Als er (mogelijk) asbest aanwezig is, dan moet de uitvoerder een asbestinventarisatierapport opstellen. Uit dit rapport blijkt op welke plekken asbest zit. Dit geldt alleen voor het gedeelte van het bouwwerk dat gesloopt wordt. Zie Asbest verwijderen.

Wat kost het

U betaalt niets voor een sloopmelding. Kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw aanvraag. Uw aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. De kosten (leges) van de verschillende activiteiten worden bij elkaar opgeteld. Dat wordt het totaalbedrag.

Contact

U heeft een vraag over slopen, bouwen of verbouwen. Of u wilt iets bespreken. Neem contact op met het Omgevingsloket van de gemeente via (0593) 53 96 79. Bereikbaar op werkdagen:

 • Maandag tot en met donderdag van 8:30 tot 12:00 uur 
 • Maandag tot en met donderdag van 13:00 tot 15:00 uur 
 • Vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur