Gebouw of woning slopen

U mag niet zomaar slopen. Als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of als u asbest wilt verwijderen dan moet u dit minimaal 4 weken van tevoren aan ons melden. Dit doet u via Omgevingsloket.nl. Sloop melden is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast willen wij ongewenste sloop tegengaan. Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Vergunning om te mogen slopen

U moet een omgevingsvergunning aanvragen:

  • Bij sloopwerkzaamheden aan een monument
  • Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • Als slopen in strijd is met het bestemmingsplan

U voegt bij de aanvraag een asbestinventarisatie van een geldig asbestinventarisatiebureau toe. Vraagt minimaal 12 weken van tevoren een vergunning aan.

Goed om te weten

Doe de vergunningscheck op Omgevingsloket.nl als u niet zeker weet of u een sloopmelding moet doen of een omgevingsvergunning moet aanvragen.

U kunt ook op werkdagen tussen 8:30 – 12:00 uur contact opnemen met ons team Omgeving en Veiligheid via (0593) 53 96 79.

Wat kost het

U betaalt niets voor een sloopmelding.

Kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw aanvraag. Deze kan uit meerdere activiteiten bestaan. De legeskosten van de verschillende activiteiten worden bij elkaar opgeteld. Dat wordt het totaalbedrag.

Meer informatie