Bouwen of verbouwen

U wilt bouwen of verbouwen. Bijvoorbeeld uw huis verbouwen. Meestal heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan op Omgevingsloket.nl. Daar controleert u ook of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Goed om te weten

De gemeente behandelt uw aanvraag omgevingsvergunning en neemt het besluit. Dit gebeurt digitaal.

 • Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze periode mogen wij 1 keer verlengen met 6 weken
 • Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze periode mogen wij met 6 weken verlengen

Bezwaar maken

Misschien wordt uw aanvraag omgevingsvergunning geweigerd: 

 • Gewone procedure: u maakt bezwaar bij de gemeente.
 • Uitgebreide procedure: u geeft uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. 

Doe dit binnen 6 weken. Als u het daarna nog niet eens bent met de beslissing, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. U kunt daarna ook nog in hoger beroep. 

Als u binnen 6 weken geen bezwaar maakt, dan is de vergunning definitief.

Wat zijn de kosten

U betaalt voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Aanvraag Kosten
Omgevingsvergunning 2,59% van de bouwsom. U betaalt minimaal € 168,70
Conceptaanvraag € 159,70
Principeverzoek € 320,50

Principeverzoek

Misschien passen uw plannen niet binnen het bestemmingsplan. U kunt een principeverzoek doen. Wij kijken of uw plannen toch nog uitgevoerd kunnen worden.  

Een aanvraag doet u bij de gemeente. Voeg toe:

 • Een uitgebreide uitleg en beschrijving van uw plannen
 • Welk gevolgen uw plannen hebben voor uw omgeving
 • Een schets van de inrichting van de situatie (inclusief parkeren) zoals die nu is en gaat worden. Minimale schaal van de schets moet zijn 1:1000
 • Foto's van de bestaande situatie en omgeving

Principeverzoek aanvragen

Wat zijn de voordelen

 • U weet of het plan haalbaar is voordat u de officiële aanvraag doet 
 • U kunt uw plan aanpassen voordat u de officiële aanvraag doet 
 • U bent minder geld kwijt als het plan niet haalbaar blijkt 
 • U weet vooraf welke stukken u moet inleveren 

Contact

U heeft een vraag over bouwen en verbouwen. Of u wilt iets bespreken. Neem contact op met het Omgevingsloket van de gemeente. Bel op werkdagen tussen 8:30 – 12:00 uur naar (0593) 53 96 79.

Meer informatie