Bouwen of verbouwen

U wilt bouwen of verbouwen. Bijvoorbeeld uw huis verbouwen. Meestal heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan op Omgevingswet.overheid.nl. Daar controleert u ook of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Goed om te weten

De gemeente behandelt uw aanvraag omgevingsvergunning en neemt het besluit. Dit gebeurt digitaal.

  • Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze periode mogen wij 1 keer verlengen met 6 weken.
  • Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze periode mogen wij met 6 weken verlengen.

Vooroverleg

Wij adviseren in de meeste gevallen om eerst een vooroverleg aan te vragen. Dit kan eenvoudig zonder dat u direct veel kosten maakt. U weet dan vooraf of uw plan haalbaar is en welk proces u moet volgen. Zie Vooroverleg aanvragen

Als een vooroverleg leidt tot een aanvraag omgevingsvergunning of aanvraag omgevingsplanactiviteit. Dan worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de kosten van de omgevingsvergunning of omgevingsplanactiviteit. U betaalt dan alleen nog het verschil.

Betrek uw omgeving bij uw plannen (participatie)

Betrek mensen, bedrijven of organisaties in uw buurt (belanghebbenden) bij uw plannen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Participatie bij een aanvraag omgevingsvergunning is altijd gewenst, ook als het niet verplicht is. Zie Betrek uw omgeving bij uw plannen welke stappen u bij participatie moet nemen.

Bezwaar maken

Misschien wordt uw aanvraag omgevingsvergunning geweigerd: 

  • Gewone procedure: u maakt bezwaar bij de gemeente.
  • Uitgebreide procedure: u geeft uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. 

Doe dit binnen 6 weken. Als u het daarna nog niet eens bent met de beslissing, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. U kunt daarna ook nog in hoger beroep. 

Als u binnen 6 weken geen bezwaar maakt, dan is de vergunning definitief.

Wat kost het

U betaalt voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Aanvraag Kosten
Omgevingsvergunning (bouwactiviteit, technische deel) Verschilt. U betaalt minimaal € 116,50
Omgevingsplanactiviteit (bouwactiviteit, ruimtelijke deel) 1,81% van de bouwsom. U betaalt minimaal € 145,60
Vooroverleg (conceptaanvraag) Verschilt. U betaalt minimaal € 162,80

Contact

U heeft een vraag over bouwen en verbouwen. Of u wilt iets bespreken. Neem contact op met het Omgevingsloket van de gemeente via (0593) 53 96 79. Bereikbaar op: 

  • Maandag tot en met donderdag van 08:30 - 12:00 uur.
  • Maandag tot en met donderdag van 13:00 - 15:00 uur.
  • Op vrijdag van 8:30 - 12:00 uur.

Meer informatie